EFOP 1.5.3 - Kunszentmiklós

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportegyesülete (EMMI SE) 2019. júliusától kezdte meg munkáját az „EFOP-1.5.3-16-2017-00072” azonosító számú „Humán kapacitások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban” elnevezésű projektben, mint új belépő tag, vállalva a Magyar Diáksport Szövetség kitűzött céljainak átvételét és megvalósítását.

Az EMMI SE feladatai a projektekben:

  • Az önkéntes tevékenység helyi erőforrásainak felépítése, erősítése és támogatása és a társadalmi befogadás elősegítése a testmozgáson, a sporton keresztül, ehhez önkéntesek, felkészítése, önkéntes- és iskolai közösségi szolgálatot koordináló helyi kezdeményezések megerősítése. Az önkéntesek számára önkéntes pontok támogatása, az önkéntesség ösztönzéséhez szükséges jó gyakorlatok elérhetővé tétele.
  • Az önálló testmozgásprogram-tervezést és a fizikai aktivitási szint fokozását segítő tanácsadás. A programokhoz kapcsolódó helyi kommunikáció. Az egészséges táplálkozás fontosságára figyelmet felhívó helyi szemléletformáló programok, online kiadványok.
  • A helyi fiatalok részére egészséges életvezetéssel összefüggő workshopok, tanácsadások megszervezése a munkaerőpiaci részvételük elősegítése érdekében.

Az EMMI SE elsődleges feladata a projektek megvalósítása során a konzorciumokban résztvevő településeken sportprogramok, sportesemények megvalósítása együttműködésben a nyertes sportszolgáltatóval. A sportszolgáltatás összehangolja a sporteseményekkel összefüggő helyi önkéntes programot, az egészséges életvezetési, szemléletformálási, testmozgásprogram-tervezési sportszakmai tanácsadást, a helyi szemléletformáló programok, online kiadványok megvalósítását. A megvalósításra váró mozgás- és sportprogramok, sportrendezvények, sporttal kapcsolatos konferenciák, kurzusok, kisebb projektmunkák, valamint sportesemények megrendezése így komplex módon és szervesen tud mind időben, mind tartalomban kapcsolódni a projekt célok eléréséhez. A megvalósítás során a kedvezményezett munkatársaival együttműködő szolgáltató tudásátadást is biztosít a belső munkatársak számára.

A projekt célcsoportja:

  • a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek (Az önkéntes tevékenység helyi erőforrásainak felépítése, erősítése és támogatása és a társadalmi befogadás elősegítése a testmozgáson, a sporton keresztül, ehhez önkéntesek, felkészítése, önkéntes- és iskolai közösségi szolgálatot koordináló helyi kezdeményezések megerősítése, az önkéntesek számára önkéntes pontok támogatása, az önkéntesség ösztönzéséhez szükséges jó gyakorlatok elérhetővé tétele tevékenységek esetén)
  • az adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság (Az önálló testmozgásprogram-tervezést és a fizikai aktivitási szint fokozását segítő tanácsadás, a programokhoz kapcsolódó helyi kommunikáció, az egészséges táplálkozás fontosságára figyelmet felhívó helyi szemléletformáló programok, online kiadványok, a helyi fiatalok részére egészséges életvezetéssel összefüggő workshopok, tanácsadások megszervezése a munkaerőpiaci részvételük elősegítése érdekében, a helyi önkéntesek által koordinált mozgás- és sportprogramok, rendezvények, konferenciák, kurzusok, kisebb projektmunkák, valamint sportesemények formájában).