Zárásához ért az EFOP-1.5.3-16-2017-00072 – es kódszámú projekt, mely a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg Kunszentmiklós Város Önkormányzat vezetésével.

A konzorciumot alkotó tagok, egy igen szerteágazó, sokrétű és széles társadalmi beágyazottságot magába foglaló programsorozatot indítottak el.

Összességében elmondható, hogy a helyi életminőség javításának elérésével a vidék megtartó képesség növelésével, az elvándorlási folyamatok lassításával a kunszentmiklósi járás hátrányos helyzete javult. A meghirdetett programok, rendezvények, fiataloknak szóló ösztönző pályázati rendszer mind-mind támogatták ezeket a folyamatokat azért, hogy javuljon az itt élők komfort érzete. Az ilyen jellegű megmozdulásokra, hogy mennyire szükség van, mutatja az is, hogy több mint 6000 emberhez jutottak el a fejlesztés különböző elemei.